Drámák I. - Átiratok

Katona József, Vörösmarty Mihály, Hamvas Béla – a három nagy világértelmező, a permanens válságok írói, mindhárman Spiró György szellemi rokonai. Nem véletlen, hogy Spiró György magyar átiratokat egybegyűjtő drámakötetében éppen ezek a szerzők, illetve alkotások (Jeruzsálem pusztulása, Czillei és a Hunyadiak, Szilveszter) kaptak helyet.
Spiró olyan nevekhez és művekhez nyúlt, amelyek szemléletükben, világértelmezésükben közel állnak hozzá, így képes volt a tetszhalott műveket felrázni, s igazi, élő lelket lehelni beléjük. Időnként ugyanis a remekművek is leporolásra szorulnak, ha az idő vagy az új kor vasfoga megfosztja őket régi nagyságuktól.