Vári György: Kiújulnak sebei…

„Légy ostoba. Ne félj. A szép szabadság

csak ostobaság”.


(József Attila)


Miközben olvastam Spiró új regényét, folyamatosan konzultáltam róla barátaimmal, óvatosan dicsértem nekik a regényt. Akikkel beszéltem, meglehetősen egyöntetűen fanyalogtak, érveiket sok tekintetben összefoglalja Károlyi Csaba ÉS-beli kritikája. Írását segítségül-vitapartnerül választva szeretném elmondani, mit gondolok a regény erényeiről és hibáiról, miért gondolom összességében ha nem is hibátlan, de hibáival együtt is érdekes és fontos regénynek.


Álmodozások korma

Spiró György: Álmodtam neked, második kiadás, Scolar, 2007. Jánossy Lajos kritikája


Spiró prózájának középpontjában a tragédiáját vesztett, kopár drámaiságában tetten ért személy áll, de úgy, hogy mögüle és körülötte az író nem fakítja ki, nem törli el a történeti hátteret...


Fogság a hálón

Spiró György regényének sajtóvisszhangja

A Fogság „különlegesen nagyszabású példázat”, „lírai confessio” és „Istentelen könyv”, amely „úgy falatja magát, mint a legprofibb lektűr, és olyan mélyre megy, mint az európai filozófia legnagyobbjai”, olvasható a kritikákban. Noha a Fogság honlapja  a regényről megjelent bírálatokról és az íróval készült interjúkról kimerítő linkgyűjteményt közöl, a litera az olvasók figyelmébe ajánlja saját válogatását, amely reményeink szerint szolgál majd újdonságokkal is.


Apokalipszis mindig

Spiró György: Drámák. Átiratok 1. Scolar, 2008. Turi Tímea kritikája


"Úgyis kollektív munka minden jó mű" – hangzik a fülszövegben és a Radnóti Zsuzsa által írt utószóban is idézett Spiró-mondat, amely az átírást, mint a drámaírás nagy hagyományú és termékeny gyakorlatát méltatja. A Spiró-drámákat összegyűjteni kívánó sorozat első átiratkötete azonban nem csupán azért izgalmas, mert ennek a kollektív munkának egy sajátos megvalósulását mutatja meg.


Vesztes szelvény

Spiró György: Prah - Radnóti Színház. Koltai Tamás kritikája

Spiró György Prah című komédiájában, amelyet a Radnóti Színház mutatott be, a Férfi és a Nő nyer a lottón több mint hatszázmillió forintot. A Férfi és a Nő vidéken lakik egy lerobbant házban, amelyet még a Nő nagyapja épített, a Nő apja pedig hozzátoldott egy üvegezett verandát, s bár szeretnék eladni, hogy a városba költözzenek, nem tudják, mert egy (igaz, hogy bezárt) bánya mellett áll, és emiatt a vevők nem akarják még csak megnézni sem.


Egy megváltás hétköznapjai

A Jövevény volt Spiró György második nagyregénye. Ez is történeti regény és tárgyát szintén a lengyel história egy fejezete adja, akárcsak Az Ikszekét. A posztnapóleoni Európában, a Szent Szövetség regnálása idején a feldarabolt Lengyelország feltámadásáért küzdő hazafiak párizsi emigrációjában megjelenik egy Andrzej Towianski nevű férfiú, aki meggyőzi az emigráció szellemi fejedelmét, Adam Mickiewiczet, hogy ő a Messiás.


Ahogy vesszük

Spiró György-Másik János: Ahogy tesszük - Bárka Színház. Koltai Tamás kritikája

Mi minden megváltozott azóta, hogy Spiró György és Másik János dalművét bemutatták!


Megállt az idő

Spiró György: Árpádház - Budapesti Kamaraszínház Shure Stúdió, Zappe László kritikája

Néhány mostani bemutató cáfolni látszik azt az általános hiedelmet, hogy rettentően fölgyorsult az élet. A színházakban – de valószínűleg a többi művészetben is – éppen hogy lassulni, ha nem éppen megállni látszik. Spiró György jócskán több mint egy évtizede írt Árpádház című darabja most kerül először színre, és egy dolog biztos: tartalma, közlendője semmit sem kopott. És mire ez az írás megjelenik, alighanem Márton László A nagyratörőjének egri bemutatója is hasonlót bizonyíthat.


Történelmi körmagyar

Spiró György: Árpádház - Budapesti Kamaraszínház. Bán Zoltán András kritikája


Bár Spiró György vitán felül a legtöbbet játszott, legsikeresebb kortárs drámaírónk, ez a darabja tizenkét évet várt, hogy színpadra kerüljön. A Budapesti Kamaraszínház vállalkozása így mindenképpen méltánylandó.


Jogos pánik

Spiró György: Prah - Pécsi Harmadik Színház. Keresztesi József kritikája


Spiró keserű komédiájának hősein, a lecsúszott, középkorú vidéki házaspáron semmi sem segít. A telitalálatos lottószelvény több problémát vet föl, mint amennyit megold: a szűkösségre berendezkedett lélek nem tud mit kezdeni a tágasság ígéretével.